Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Akymyň ekrany we akymy birleşdirýän gural

Gysga düşündiriş:

Akym displeýi we akymy birleşdirýän gural, köpçülikleýin akym gözegçiligi (MFC) we Mass Flow Meter (MFM) -ni iş kanaly bilen üpjün etmek, işleýiş gözegçiligi, akym sazlamasy, akym sanlaryny görkezmek, akymyň toplanmagy we ş.m. bilen bir kanala bölünýär. we köp kanally.Köp kanally akym displeýi aýratynlykda işläp bilýän birnäçe MFC / MFM bilen enjamlaşdyrylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

• Elektrik üpjünçiligini giň gerimli giriş bilen geçiriň

• Göçme kiçi plastmassa gap

• Köp funksiýaly, doly utgaşykly

• Güýçli päsgelçiliklere garşy ukyplylyk, CE şahadatnamasyny geçip

dajsdnj

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň